• Profesor Maria Respondek-Liberska
 • Dr hab. n. med. Maciej Marcin Słodki
 • lek. Łukasz Sokołowski
 • Julia Murlewska
 • Dr Iwona Strzelecka
 • Mgr Paulina Kordjalik
 • budynek ICZMP
  Zapraszamy do obejrzenia niezwykłego, wyjątkowego, pasjonującego filmiku


  konferencja:

  Dr nauk o zdrowiu Iwona Strzelecka

  mgr iwona Strzelecka

  W 1988 r. ukończyła z wyróżnieniem Liceum Medyczne w Zgierzu, a nastepnie  kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne uzyskując specjalizację w zakresie pielęgniarstwa zabiegowego. Od 1999 r. współtworzyła największy w Łodzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, będąc jego dyrektorem ds. medycznych w latach 2007-2012. W 2009r ukończyła studia I stopnia na Wydziale Pielęgniarstwa z wyróżnieniem (praca licencjacka : „ Ocena satysfakcji pacjentów korzystających z usług podstawowej opieki zdrowotnej”. W 2011r. ukończyła studia II  stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi (praca magisterska pod kierunkiem prof.  A. Zielińskiego : „ Rola pielęgniarki środowiskowej w opiece nad pacjentami niepełnosprawnymi w podstawowej opiece zdrowotnej”(  Problemy Pielęgniarstwa 2011). Od 2011r. nauczyciel akademicki UM w Łodzi, Wydział Nauki o Zdrowiu, Katedra Embriologii i Morfologii,  Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych ICZMP w Łodzi. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej. 14 marca 2014 obroniła rozprawę doktorską pt: " Czy ewoluujące wady serca płodu stanowią odrębny problem kliniczny" napisaną pod kierunkiem prof.dr hab.n. med. Marii Respondek-Liberskiej.

  Od 2018 adiunkt Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz członek Zarządu PTKP.
  Od 2018 członek zarządu PTKP.