• Profesor Maria Respondek-Liberska
 • Dr hab. n. med. Maciej Marcin Słodki
 • Lek. med. Joanna Płużańska
 • Katarzyna Zych-Krekora
 • Dr Iwona Strzelecka
 • Mgr Paulina Kordjalik
 • lek. Łukasz Sokołowski
 • Julia Murlewska
 • budynek ICZMP
  Zapraszamy do obejrzenia niezwykłego, wyjątkowego, pasjonującego filmiku

  Wskazania do badań

  Dlaczego badanie echokardiograficzne płodu jest ważne?

  1. pozwala na wykrycie jeszcze przed urodzeniem dziecka wady serca, która może stanowić zagrożenie życia noworodka
   • gdy rodzi się noworodek z wadą serca, w przypadku której konieczny jest pilny zabieg (tzw. wady krytyczne) dla ratowania noworodka decydujące mogą być wczesne godziny życia, a nawet minuty – jeśli rodzi się dziecko z taką wadą niewykrytą prenatalnie znacznie wydłuża się czas, zanim zostanie ustalone właściwe rozpoznanie i podjęte zostaną właściwe działania
   • - ważne z punktu widzenia stanu noworodka z wadą serca jest to, by rodził się on o czasie w ośrodku referencyjnym, który zapewni mu odpowiednią opiekę (kardiologiczną, kardiochirurgiczną), dlatego zdiagnozowanie wady serca jeszcze przed porodem pozwala na zaplanowanie odpowiedniej opieki nad ciężarną i płodem
  2. Samo wykrycie wady serca płodu nie jest równoznaczne z postawieniem pełnej diagnozy – pewne wady serca mogą ewoluować w trakcie trwania ciąży, a w przebiegu ciąży niekiedy może dojść do rozwoju niewydolności układu krążenia u płodu- dlatego oprócz wykrycia wady serca u płodu ważne jest monitorowanie stanu wydolności układu krążenia płodu, by wybrać optymalny z punktu widzenia stanu płodu/noworodka moment i sposób porodu, a jeśli to konieczne wdrożyć odpowiednią terapię przed porodem (tzw. terapia przezłożyskowa, kiedy lek podawany ciężarnej za pomocą łożyska przenika do krążenia płodu), jeszcze w okresie życia płodowego, by noworodek urodził się „przygotowany do porodu”
  3. zagrożeniem stanu życia płodu /noworodka są nie tylko wady serca – w przebiegu wad pozasercowych w płodu może dojść do rozwoju stanu niewydolności układu krążenia – dlatego mimo iż sama wada nie dotyczy budowy serca, to ważne jest, by regularnie monitorować stan układu krążenia płodu w anomaliach dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, płuc, przewodu pokarmowego, nerek czy w wadach układu kostnego
  4. dzięki postępowi medycyny prenatalnej, jaki dokonał się w ostatnich latach możliwe stało się leczenie pacjentów – płodów jeszcze przed porodem – możliwe stało się nie tylko leczenie farmakologiczne płodu za pomocą terapii przezłożyskowej, ale także zabiegi chirurgiczne (np. w laseroterapia w przebiegu zespołu przetoczeń pomiędzy bliźniętami, zabiegi w przepuklinie przeponowej, zabiegi leczenia wodogłowia czy wodonercza wrodzonego) – najlepszą i jedyną w pełni obiektywną metodą diagnostyczną, która pozwala ocenić zarówno stan płodu przez i po zabiegu, jak również potwierdzić efektywność zabiegu jest badanie echokardiograficzne płodu
  5. badanie echokardiograficzne serca płodu obejmujące zarówno ocenę budowy serca, jak i przepływy wewnątrzsercowe, jak i krążenie płucne u płodu to jedno z badań prenatalnych adresowane do wybranej grupy ciężarnych i płodów, wyselekcjonowanych przez położników w czasie skriningowego badania USG i lub badań biochemicznych z surowicy krwi w 1 trymestrze ciąży.

  Lista wskazań do badania echokardiograficznego płodu:
  Płodowe:

  • poszerzenie szerokości przezierności karkowej mierzone pomiędzy w 11-13,6 tygodniem ciąży
  • nieprawidłowy obraz 4 jam serca
  • powiększona sylwetka serca
  • nieprawidłowy rytm serca
  • obrzęk płodu
  • inne wady strukturalne płodu
  • wielowodzie
  • małowodzie
  • wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu
  • anomalie chromosomalne
  • ciąża mnoga powikłana asymetrią wielkości płodów lub asymetrią objętości płynu owodniowego
  • zabiegi interwencyjne i chirurgiczne na płodzie

  Matczyne:

  • wrodzona wada serca
  • cukrzyca
  • kolagenozy
  • padaczka
  • nadczynność tarczycy
  • choroby układu krążenia
  • szkodliwe czynniki środowiska
  • ekspozycja na infekcje wirusowe
  • leki
  • wiek > 35 lat

  Rodzinne:

  • wrodzona wada serca w wywiadzie
  • anomalie chromosomalne w wywiadzie

  Wskazania do badania dzielimy na pilne i planowe. Do wskazań pilnych (wykonywanych w przeciągu 3 dni) należy:

  • arytmia z akcją serca u płodu poniżej 100/minutę i powyżej 200/minutę
  • obrzęk płodu
  • podejrzenie wady serca w okresie okołoporodowym