• Profesor Maria Respondek-Liberska
 • Dr hab. n. med. Maciej Marcin Słodki
 • lek. Łukasz Sokołowski
 • Julia Murlewska
 • Dr Iwona Strzelecka
 • Mgr Paulina Kordjalik
 • budynek ICZMP
  Zapraszamy do obejrzenia niezwykłego, wyjątkowego, pasjonującego filmiku


  konferencja:

  Wskazania do badań

  Dlaczego badanie echokardiograficzne płodu jest ważne?

  1. pozwala na wykrycie jeszcze przed urodzeniem dziecka wady serca, która może stanowić zagrożenie życia noworodka
   • gdy rodzi się noworodek z wadą serca, w przypadku której konieczny jest pilny zabieg (tzw. wady krytyczne) dla ratowania noworodka decydujące mogą być wczesne godziny życia, a nawet minuty – jeśli rodzi się dziecko z taką wadą niewykrytą prenatalnie znacznie wydłuża się czas, zanim zostanie ustalone właściwe rozpoznanie i podjęte zostaną właściwe działania
   • - ważne z punktu widzenia stanu noworodka z wadą serca jest to, by rodził się on o czasie w ośrodku referencyjnym, który zapewni mu odpowiednią opiekę (kardiologiczną, kardiochirurgiczną), dlatego zdiagnozowanie wady serca jeszcze przed porodem pozwala na zaplanowanie odpowiedniej opieki nad ciężarną i płodem
  2. Samo wykrycie wady serca płodu nie jest równoznaczne z postawieniem pełnej diagnozy – pewne wady serca mogą ewoluować w trakcie trwania ciąży, a w przebiegu ciąży niekiedy może dojść do rozwoju niewydolności układu krążenia u płodu- dlatego oprócz wykrycia wady serca u płodu ważne jest monitorowanie stanu wydolności układu krążenia płodu, by wybrać optymalny z punktu widzenia stanu płodu/noworodka moment i sposób porodu, a jeśli to konieczne wdrożyć odpowiednią terapię przed porodem (tzw. terapia przezłożyskowa, kiedy lek podawany ciężarnej za pomocą łożyska przenika do krążenia płodu), jeszcze w okresie życia płodowego, by noworodek urodził się „przygotowany do porodu”
  3. zagrożeniem stanu życia płodu /noworodka są nie tylko wady serca – w przebiegu wad pozasercowych w płodu może dojść do rozwoju stanu niewydolności układu krążenia – dlatego mimo iż sama wada nie dotyczy budowy serca, to ważne jest, by regularnie monitorować stan układu krążenia płodu w anomaliach dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, płuc, przewodu pokarmowego, nerek czy w wadach układu kostnego
  4. dzięki postępowi medycyny prenatalnej, jaki dokonał się w ostatnich latach możliwe stało się leczenie pacjentów – płodów jeszcze przed porodem – możliwe stało się nie tylko leczenie farmakologiczne płodu za pomocą terapii przezłożyskowej, ale także zabiegi chirurgiczne (np. w laseroterapia w przebiegu zespołu przetoczeń pomiędzy bliźniętami, zabiegi w przepuklinie przeponowej, zabiegi leczenia wodogłowia czy wodonercza wrodzonego) – najlepszą i jedyną w pełni obiektywną metodą diagnostyczną, która pozwala ocenić zarówno stan płodu przez i po zabiegu, jak również potwierdzić efektywność zabiegu jest badanie echokardiograficzne płodu
  5. badanie echokardiograficzne serca płodu obejmujące zarówno ocenę budowy serca, jak i przepływy wewnątrzsercowe, jak i krążenie płucne u płodu to jedno z badań prenatalnych adresowane do wybranej grupy ciężarnych i płodów, wyselekcjonowanych przez położników w czasie skriningowego badania USG i lub badań biochemicznych z surowicy krwi w 1 trymestrze ciąży.

  Lista wskazań do badania echokardiograficznego płodu:
  Płodowe:

  • poszerzenie szerokości przezierności karkowej mierzone pomiędzy w 11-13,6 tygodniem ciąży
  • nieprawidłowy obraz 4 jam serca
  • powiększona sylwetka serca
  • nieprawidłowy rytm serca
  • obrzęk płodu
  • inne wady strukturalne płodu
  • wielowodzie
  • małowodzie
  • wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu
  • anomalie chromosomalne
  • ciąża mnoga powikłana asymetrią wielkości płodów lub asymetrią objętości płynu owodniowego
  • zabiegi interwencyjne i chirurgiczne na płodzie

  Matczyne:

  • wrodzona wada serca
  • cukrzyca
  • kolagenozy
  • padaczka
  • nadczynność tarczycy
  • choroby układu krążenia
  • szkodliwe czynniki środowiska
  • ekspozycja na infekcje wirusowe
  • leki
  • wiek > 35 lat

  Rodzinne:

  • wrodzona wada serca w wywiadzie
  • anomalie chromosomalne w wywiadzie

  Wskazania do badania dzielimy na pilne i planowe. Do wskazań pilnych (wykonywanych w przeciągu 3 dni) należy:

  • arytmia z akcją serca u płodu poniżej 100/minutę i powyżej 200/minutę
  • obrzęk płodu
  • podejrzenie wady serca w okresie okołoporodowym